אודותי
אודות מירי א.סלוצקי

מירי סלוצקימתוך הבנה שתחום התכנון והעיצוב דורש היכרות וידע במקצועות המלווים את התכנון והביצוע, התחלתי את דרכי ברכישת מקצוע הנגרות והתמחות בעבודה בעץ מלא. בתחילת דרכי המקצועית עבדתי במשרד אדריכלים בעיקר בתחום בינוי ערים, בתכנון שכונות מגורים לבנייה רוויה ובניה פרטית בטופוגרפיה הררית מול יועצים מקצועיים ומוסדות התכנון.

השילוב בין לימודי האדריכלות, הטכניקה שרכשתי בתקופת עיסוקי בנגרות, ההתמחות במשרד, בצירוף אופי אישי, הובילו אותי לעסוק בתכנון בראייה מורכבת המשלבת מיקרו ומקרו תוך הקפדה על תכנון יסודי ומפורט.

כאדריכלית עצמאית, משרדי פעיל משנת 2003 ועוסק בתכנון אדריכלי בתחומים מגוונים תוך התייחסות מעמיקה כבר בשלבי התכנון הראשונים למיקום הפיסי, הגיאוגרפי, הנופי והטופוגרפי של האתר, לשם התאמת המבנה לתנאים הסביבתיים מבחינת העמדה והפנייה, אקלים וצורניות. במסגרת תכנון הפנים והחוץ מושם דגש רב על אופן התנהלות המשתמשים, יצירת נוחות תפקודית כולל תכנון פרטני, דגש על כיווני אור ואוויר, ניצול אופטימלי של המגרש, הגדרת הקשר בין החוץ לפנים ותכנון המגרש עצמו.

בתכנון אני שואפת למצות את המיטב וליצור יש מאין, ליצור הרמוניה ודו שיח בין פנים לחוץ, אני שואפת לשימוש יעיל בפונקציות השונות וליצירת פרופורציות נעימות וגמישות תכנונית.

תהליך התכנון


התהליך מתחיל בפגישת היכרות והגדרת פרוגרמה כללית. הפרוגרמה מהווה את הדרישות התכנוניות מטעם המזמין והיא תקבל פירוט בשלבי התכנון הבאים על פי הצורך.

לפני שרטוט הקו הראשון על הנייר, על פי נוהל רישוי זמין, יש להגיש בקשה לתיק מידע מהרשות המקומית. לתיק המידע יצורפו הנחיות, נהלים, מידע אודות זכויות הבניה המותרות במגרש המדובר ודרישות לאישורים שונים לשלב ההיתר ועד שלב תעודת גמר בנייה.

בשלב התכנון הרעיוני, הפגישות מתקיימות במשרד ובסקייפ עד לגיבוש תכנית מוסכמת אשר ממנה נערכת תכנית בקשה להיתר בניה, גרמושקה.

הכנת תכניות והגשת בקשות להיתר בניה כרוכות בעבודה מול רשויות רלוונטיות (מוסדות תכנון, הרשות המקומית, רשות מקרקעי ישראל, פיקוד העורף ורשויות נוספות) כחלק אינטגרלי מתהליך התכנון.

לאחר קבלת היתר הבניה, מופקות תכניות עבודה מפורטות לביצוע ותיאום התכנון מול מהנדסים יועצים כגון: מהנדס קונסטרוקציה, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות וכ'.

בתכנון הכולל עיצוב פנים, מתבצע ליווי וייעוץ בבחירת חומרי גמר ומופקות תכניות מפורטות לעבודות גמר (נגרות, גבס, ריצוף ופריסות חדרי רחצה וכ').

פיקוח עליון כולל ביקורים באתר בשלבים מהותיים במהלך הבניה, בעיקר לצורך בדיקת ההתאמה בין הבניה בפועל לתכנון.

לציין, כי ההתקדמות בתהליך התכנון, הרישוי ולבסוף הביצוע, תלויה בין היתר בשיתוף הפעולה ביניכם וביני, ובקצב קבלת ההחלטות לאורך הדרך.

ככלל, וכדי להגיע לתוצאה של מבנה מוגמר ברמה טובה ובדרך מקצועית, מומלץ להיעזר בשירות של ניהול ופיקוח על הפרויקט כבר משלב התכנון בהתאם לסוג הפרויקט ומורכבותו.