תיירותתיירות

TZIMMER בתרגום מגרמנית הוא חדר. משמעות הצימר בארץ הוא חדר אירוח לשהייה בעת חופשה וגם בנסיעה למס' ימים לצורך עבודה. אפשר להגדיר את הצימר כבית מגורים לתקופה זמנית של מס' ימים. ככל שההתייחסות אליו תהיה כאל בית מגורים, הצימר צריך לאפשר הרגשה נוחה ונעימה. הצימר יעוצב ויאובזר בהתאם להגדרת הפרוגרמה ובהתייחס לרמת האירוח ולקהל היעד. מפאת ממדיו המצומצמים, הצימר צריך להיות מתוכנן ביעילות, הן בשטח ובחלוקה הפנימית והן במרחב החיצוני הצמוד, ולאפשר את תחושת החופש לאורחים, מה שיתרום לשביעות רצונם מהשהות במקום. יחד עם זאת, הצלחה או כשלון של מתחם תיירותי תלויה רבות ביכולת שימור התחזוקה במתחם ברמה גבוהה, מה שמוביל לבחירת חומרי גמר מתאימים בשלבי התכנון והביצוע. בתכנון אדריכלי של צימר אחד או מתחם צימרים, יש לקחת בחשבון את נושא הפרטיות בתוך היחידה עצמה וכן ביחס שבינה ובין יחידות נוספות והסביבה הפתוחה ה"ציבורית", המעברים, שטחי פעילות חוץ משותפים וכיו"ב.

חוקים ותקנות רלוונטים כוללים גם את הפרוגרמה של משרד התיירות למתקני אכסון מלונאי ברמות השונות, וכן לחוק הנגישות, חוק רישוי עסקים, תקנות בטיחות אש וכ'. מתקן אירוח תיירותי יתוכנן בקרקע המאפשרת זאת מכח תכנית מפורטת רלוונטית, ובהתאם לזכויות הבניה המותרות על פי הוראות התכנית.