חקלאות ותעשיהחקלאות ותעשיה

נקודת הפתיחה בתכנון אדריכלי בחקלאות ותעשיה היא הבנת תהליך הגידול או הייצור והפעולות הדרושות לשם כך. מכאן מתפתחת פרוגרמה טכנית ברובה, המגדירה את שלבי התהליך אל מול האלמנטים הדרושים לקיומה וכן את כמות העובדים הדרושים ואופן העבודה. ההתחלה היא בעצם מהסוף- מהו המוצר המוגמר.

דרכי אספקה ושינוע, חניה, חומרי גלם, אחסנה , שטחי/ חדרי גידול, קווי/ אולמות ייצור, משרדי קבלה, משרדים נלווים, תפעול כולל וגישה בין האגפים, בידוד טרמי ואקוסטי, מתחם שירות לעובדים, מתחם למבקרים, חדרי ספח ועוד. בתכנון משולבים יועצים מקצועיים בתחומים שונים, כחלק ממתן פתרונות הנדסיים לרישוי ולביצוע כגון יועץ קונסטרוקציה, אינסטלציה, חשמל, בטיחות. ניהול ופיקוח צמוד בפרויקט מסוג זה ותיאום בין בעלי המקצוע נחוצים להשלמתו המלאה.

לעתים פרויקטים בתחומי החקלאות והתעשיה מחולקים לשלבים, כאשר נבנית תכנית אב כוללת מראש ובכל שלב מקדמים את אחד הפרויקטים עד השלמת המתחם כולו. לשם כך נדרש תכנון עם ראייה לטווח ארוך בעיקר מבחינת תיאום התשתיות, גישה ומעברים ותפעול עתידי של כלל המתחם.