תרגום רעיון מופשט                  

             למרחב חיים מוחשי


מירי א.סלוצקי - אדריכליתאדריכלות עוסקת בתכנון ועיצוב חללים במרחב, בסביבה הפיסית הבנויה ובסביבה הפתוחה. העבודה במשרד מאופיינת בתכנון אישי מותאם למשתמשים ובראייה כוללת. במערכת השיקולים בתכנון מושם דגש על התייחסות המבנה לסביבתו ולשילוב בין החוץ לפנים, במטרה לייצר תכנון נוח, נעים ויעיל. בתחילת העבודה מתגבשת פרוגרמה המרכזת את מטרת הפרויקט, דרישות המזמינים, אורחות חייהם והתנהלותם. במקביל, נלקחים בחשבון נתונים ספציפיים כגון מיקום הפרויקט, המגרש, אקלים, נוף, שכנים, אפשרויות ומגבלות חוקיות וכדומה. ניתן ליווי מקצועי לאורך שלב התכנון ושלב הביצוע מגיבוש הפרוגרמה ועד גמר הבניה, וכן תיאום מול יועצים מקצועיים.

הקו המנחה: אני מאמינה שמקום צריך שיהיה נוח, נעים ויעיל. מקום צריך לנצל את המשאבים הקיימים לטובתו, כמו נוף, טופוגרפיה, אקלים מקום צריך להתייחס לסביבתו כפי שמתייחס לתוך עצמו או להיפך מקום צריך להיות גמיש לשינויים ולעמוד איתן בפני האופנות החולפות מקום הוא בפנים והוא בחוץ, הוא התווך והוא השילוב, הוא מעבר לארבע קירות וגג ובעיקר...הוא צריך לשמש את האדם אשר למענו הוא נוצר.


מגוריםתכנון בניה חדשה, שינויים ותוספות למבנה מגורים קיים, וכן תכנון ועיצוב פנים. התכנון אישי ומייצר יחידה הרמונית ופונקציונלית עבור המשתמשים, כולל אפשרות לתכנון פרטני לנושאי נגרות, גבס, ריצוף וחומרי גמר נוספים. ההתקדמות בתהליך התכנון, הרישוי ולבסוף הביצוע, תלויים בין היתר בשיתוף הפעולה ביניכם וביני, ובתהליך קבלת ההחלטות לאורך הדרך.

לגלריה המלאה ›

חקלאות ותעשיהתכנון בהתייחס לפרוגרמה הכוללת פרשה טכנית של הפרויקט, תהליכי גידול וייצור, חומרי גלם, אריזה, משלוח, אספקה, מערכות טכניות וכ'. בתכנון משולבים יועצים מקצועיים בתחומים שונים, כחלק ממתן פתרונות הנדסיים לרישוי ולביצוע כגון יועץ קונסטרוקציה, אינסטלציה, חשמל, בטיחות.

לגלריה המלאה ›

ציבורי ומסחריתכנון ציבורי ומסחרי לבניה חדשה, שינויים למבנה קיים וחלוקה חדשה בתחום מבנה קיים, תוך התייחסות לבהירות תכנונית, פונקציונליות, מעברים ושטחי שירות, הנגשה, הפרדה בין פרטי לציבורי וכ'. בתחום זה נכללים מבני ציבור, חינוך, משרדים ומבנים למטרות מסחריות. בתכנון משולבים יועצים מקצועיים בהתאם לפרויקט, לדרישות הרשויות ולרמת המורכבות.

לגלריה המלאה ›

תיירותתכנון מוכוון לקהל היעד, חדרי אירוח, שטחי שירות ושטחי חוץ פרטיים ומשותפים, בדגש על פרטיות בהיבטים השונים הנובעים מהתכנית. חוקים ותקנות רלוונטים כוללים גם את הפרוגרמה של משרד התיירות למתקני אכסון מלונאי ברמות השונות, וכן לחוק הנגישות, חוק רישוי עסקים, תקנות בטיחות אש וכ'.

לגלריה המלאה ›

תב"עות ובינויבמסגרת הכנת תכנית, מתבצעת הסדרת זכויות בניה, הגדרת ייעודי קרקע והוראות, חלקן באמצעות נספחים מלווים מחייבים/ מנחים, ומכח התכנית, לכשתאושר על ידי מוסדות התכנון הרלוונטיים, ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה. התכנון בנוהל מבא"ת ובהתאם לנספח בינוי הכולל תכנון אדריכלי עקרוני לתחום התכנית. העבודה נעשית בתיאום עם יועצים מקצועיים בהתאם לדרישת וועדת התכנון והבניה הרלוונטית ורשויות נוספות המעורבות בתהליך.

לגלריה המלאה ›

רישוי עסקיםעל פי חוק רישוי עסקים, מוגדרים העסקים טעוני הרישוי לפי מס' פריט. מרבית העסקים נדרשים ברישוי, אשר מטרתו קביעת תנאים בסיסיים לשם הפעלתם, אם מטעמים בריאותיים, בטיחותיים או אחרים. תכנון בהתאם לפריט העסק בחוק רישוי עסקים ואל מול התקנות הרלוונטיות. תכניות לרישוי עסק בתחום מבנה בעל היתר בניה כחוק, ללא חריגות בניה וכל עוד ישנה הלימה בין פריט העסק למגרש על פי התכנית התקפה.

לגלריה המלאה ›

הדמיות


הדמיה של בית פרטי לדוגמה

המחשה תלת מימדית בשלבי התכנון הראשונים, המציגה נפחים, חזיתות, מבטי פנים, פתחים וגבהים. ההדמיה מעבירה את התכנון העקרוני, הפרופורציות והקשרים בין חלקי המבנה בצורה פשוטה, בהירה, ניטרלית וחופשיה מחומרי גמר, גוונים ותוספות עיצוביות.

לסרטוני הדמיות ›

יעוץ אדריכלי


אילוסטרציה של פינת עבודה

שירות ביעוץ אדריכלי טרם תכנון, בדיקת הזכויות הבניה המותרות במגרש, פירוט אודות תהליך התכנון, הרישוי והביצוע, אנשי מקצוע הדרושים לליווי הפרויקט בתכנון/ פיקוח/ ניהול, לוחות זמנים, ביקור באתר הבניה/מבנה קיים לקראת שינויים, מתן המלצות לאופן קידום הפרויקט.

 

לתאום פגישה

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם.